הליכי גישור
 
הליכי גישור
 
במשרדנו, תקבלו פתרון מקצועי  ביישוב מחלוקות מבלי להיזקק להליכים בבית משפט. אנו מאמינים שהליך הגישור, המבוסס על חקירה, הקשבה והבנה של מה חשוב לכל צד, הופך את הקונפליקט להזדמנות ליצירת אפשריות חדשות. הליך הגישור יוצר מרחב של דיאלוג בין הצדדים המוכוון צרכים (להבדיל מעמדות). הכרה באותם צרכים (ולא בהכרח הסכמה להם), מאפשרת פתיחת אפשרויות חדשות לפתרון.
 
  מהו הליך גישור?
 
הגישור הינו הליך רצוני (וולונטארי) לפתרון מחלוקות מחוץ לכתליי ביהמ"ש. גישור הינו יישוב מחלוקת בדרכי הידברות תוך חתירה לפתרון יצירתי העונה על האינטרסים של כל אחד מהצדדים. יתרונות הליך הגישור ברורים: הותרת הכוח אצל הצדדים, פתיחת מרחב של דיאלוג ואפשרויות חדשות והימנעות מביורוקרטיה ועלויות הכרוכות בניהול הליכים בבית המשפט.
 
חשוב להדגיש כי מגשר אינו בית משפט או בורר ואינו פוסק לטובת מי מהצדדים. כל פתרון אליו מגיעים הצדדים באמצעות הגישור הינו תמיד בהסכמה. להבדיל מהליך גישור, הליכים בבית המשפט מסתיימים בפסק דין שהינו מחייב ולעולם לא ניתן לדעת מראש מה טיבו. ניתן לפנות לגישור בכל שלב של הסכסוך, גם אם הוגשה תביעה לבימ"ש ובלבד, שטרם ניתן פסק דין וכך גם ניתן תמיד להפסיק את הליך הגישור ולבקש לחזור להליכים בבית המשפט.
 
  מאפייני הליך גישור:
 
הליך וולונטרי  ותלוי ברצון החופשי של הצדדים להשתתף בהליך;
 
המגשר ניטרלי וחסר אינטרס ביחס למי מהצדדים;
 
כל המידע בהליך נשמר בסודיות ולא ניתן לעשות בו שימוש בבית משפטף;
 
כל פתרון למחלוקת נעשה בהסכמת הצדדים בלבד;