ייצוג חייבים והליכי פשר
 
ייצוג חייבים והליכי פשר
 
נכנסת לחובות ואינך יודע כיצד לצאת מהסחרור הכלכלי?
 
אחת ממטרותיו המרכזיות של ההליך הוא לאפשר לחייבים שאינם מסוגלים לפרוע את חובותיהם, ייתכן והליך פשיטת הרגל הוא ההליך הנכון עבורך. לפתוח פרק חדש בחייהם. כיום, לאחר שהרפורמה של הליכי פש"ר נכנסה לתוקף, ניתן לקבל הפטר מחובות בתוך פרק זמן קצר אשר לעיתים יכול לעמוד על 18 חודשים בלבד. במשך תקופת הליכי הפש"ר, החייב נהנה מעיכוב הליכים בכל התיקים המתנהלים נגדו וביטול הליכים קיימים, כגון עיקולי משכורות ובנקים, הגבלות על רישיון נהיגה וזאת באופן מיידי עם הגשת הבקשה לקבל צו כינוס.
  שלבים בתהליך:
 
1. הגשת בקשה לצו כינוס ללשכת הכנ"ר באזור מגורי החייב.
2. מתן צו כינוס, עיכוב הליכים וצו תשלומים.
3. הגשת תסקיר של המנהל המיוחד על מצבו הכלכלי של החייב ועמדתו בדבר הכרזתו כפושט רגל.
4. דיון בבית המשפט המחוזי בהכרזת החייב כפושט רגל .
5. הכרזת החייב כפושט רגל ומינוי נאמן.
6. הגשת דוחות דו חודשיים וקיום צו התשלומים.
7. כינוס נכסים ברי מימוש החייב, ככל שישנם והעברת הכספים לקופת פש"ר.
8. בדיקת תביעות החוב וחלוקת דיבידנד לנושים.
9. הגשת דוח של הנאמן לצורך הסדר / הפטר.
10. דיון בבקשה להסדר / הפטר וסיום ההליך.
 
  מסלול להפטר חובות בהוצאה לפועל:
 
אם הנך חייב/ת אשר מתנהלים כנגדו/ה הליכי הוצל"פ שנים רבות ואינך יכול לפרוע את חובותיך ואין לך נכסים בעלי ערך, ייתכן ומסלול ההפטר הנו הפתרון לפתוח פרק חדש בחיים ולצאת לדרך חדשה "נקיים" מחובות.
 
לאחרונה עבר תיקון מס' 47 לחוק ההוצאה לפועל, לפיו חייבים שעומדים בתנאי סף הקבועים בחוק, יכולים להגיש בלשכות הוצל"פ נבחרות בהן מתנהל מסלול ההפטר, בקשה להפטר חובות שמשמעותה, מחיקת חובות בתיקי הוצל"פ וגם חובות שלא נפתחו בגינם תיקי בהוצל"פ ולמעט חובות מזונות, משכנתא, נזק בלתי קצוב, חוב שנוצר במרמה וקנס פלילי או מנהלי.
 
חשוב לדעת:
 
הוראות החוק החדשות בעניין מסלול ההפטר אושרו כהוראת שעה למשך 3 שנים ולפיכך המועד האחרון להגשת בקשה להפטר חובות במסגרת חוק ההוצל"פ, הינו עד ליום 5.9.18
 
איזו הגבלות חלות על חייב במסלול ההפטר?
 
לא ניתן לחדש רישיון נהיגה או דרכון ויש הגבלה על יציאה מהארץ. נרשמת הגבלה בבנק ישראל ומשכך, לא ניתן להפעיל או לפתוח חשבון בנק. בנוסף, לא ניתן לפתוח עסק חדש.