073-390-0090    
 בקשות לפשיטת רגל   עורך דין לפשיטות רגל   הפטר בפשיטת רגל   משרדי עו"ד לפשיטות רגל    עורך דין הוצל"פ   טיפול בחובות    בקשה להפטר   עמותה לקידום מוסר התשלומים בישראל  
 
  מסלול של פשיטת רגל
 
נכנסת לחובות ואינך יודע כיצד לצאת מהסחרור הכלכלי?

אחת ממטרותיו המרכזיות של ההליך הוא לאפשר לחייבים שאינם מסוגלים לפרוע את חובותיהם, ייתכן והליך פשיטת הרגל הוא ההליך הנכון עבורך. לפתוח פרק חדש בחייהם. כיום, לאחר שהרפורמה של הליכי פש"ר נכנסה לתוקף, ניתן לקבל הפטר מחובות בתוך פרק זמן קצר אשר לעיתים יכול לעמוד על 18 חודשים בלבד. במשך תקופת הליכי הפש"ר, החייב נהנה מעיכוב הליכים בכל התיקים המתנהלים נגדו וביטול הליכים קיימים, כגון עיקולי משכורות ובנקים, הגבלות על רישיון נהיגה וזאת באופן מיידי עם הגשת הבקשה לקבל צו כינוס.
 
 
שלבים בהליך:
 1. הגשת בקשה לצו כינוס ללשכת הכנ"ר באזור מגורי החייב.
 2. מתן צו כינוס, עיכוב הליכים וצו תשלומים.
 3. הגשת תסקיר של המנהל המיוחד על מצבו הכלכלי של החייב ועמדתו בדבר הכרזתו כפושט רגל.
 4. דיון בבית המשפט המחוזי בהכרזת החייב כפושט רגל .
 5. הכרזת החייב כפושט רגל ומינוי נאמן.
 6. הגשת דוחות דו חודשיים וקיום צו התשלומים.
 7. כינוס נכסים ברי מימוש החייב, ככל שישנם והעברת הכספים לקופת פש"ר.
 8. בדיקת תביעות החוב וחלוקת דיבידנד לנושים.
 9. הגשת דוח של הנאמן לצורך הסדר / הפטר.
 10. דיון בבקשה להסדר / הפטר וסיום ההליך.
מהם התנאים לצורך כניסה להליכי פשיטת רגל?
 1. סך החובות הינו מעל הסך 13,177 ₪ ( סכום זה נכון ליום 11/1/12 ). 
 2. הצהרה מצד החייב כי אינו מסוגל לפרוע את חובותיו
 3. הגשת תצהיר מפורט בצירוף המסמכים  הנדרשים בפקודה.
  האם ניתן לקבל הפטר מכל החובות ?
החובות שנכנסים להליך וניתן לקבל בגינם הפטר הם חובות אשר נוצרו לפני מועד צו הכינוס. יחד עם זאת, ישנם מספר יוצאים מן הכלל אשר לא נכנסים במסגרת ההליך  ולא ניתן לקבל בגינם הפטר - 
 1. חוב משכנתא;
 2. חוב מזונות;
 3. חוב בגין קנס;
 4. חוב שנוצר לאחר מועד צו הכינוס;

איזה הגבלות חלות על חייב בהליך פשיטת רגל ?
 1. חייב  בפשיטת רגל לא רשאי למשוך שיקים;
 2. חייב  בפשיטת רגל לא יכול לעשות שימוש בכרטיס חיוב ללא אישור בימ"ש;
 3. חייב  בפשיטת רגל לא רשאי להקים תאגיד או להיות בעל עניין בכזה , ללא אישור בימ"ש.
 
 
  מסלול להפטר חובות בהוצאה לפועל:
 
אם הנך חייב/ת אשר מתנהלים כנגדו/ה הליכי הוצל"פ שנים רבות ואינך יכול לפרוע את חובותיך ואין לך נכסים בעלי ערך, ייתכן ומסלול ההפטר הנו הפתרון לפתוח פרק חדש בחיים ולצאת לדרך חדשה "נקיים" מחובות.

לאחרונה עבר תיקון מס' 47 לחוק ההוצאה לפועל, לפיו חייבים שעומדים בתנאי סף הקבועים בחוק, יכולים להגיש בלשכות הוצל"פ נבחרות בהן מתנהל מסלול ההפטר, בקשה להפטר חובות שמשמעותה, מחיקת חובות בתיקי הוצל"פ וגם חובות שלא נפתחו בגינם תיקי בהוצל"פ ולמעט חובות מזונות, משכנתא, נזק בלתי קצוב, חוב שנוצר במרמה וקנס פלילי או מנהלי.

חשוב לדעת:

הוראות החוק החדשות בעניין מסלול ההפטר אושרו כהוראת שעה למשך 3 שנים ולפיכך המועד האחרון להגשת בקשה להפטר חובות במסגרת חוק ההוצל"פ, הינו עד ליום 5.9.18
 
איזו הגבלות חלות על חייב במסלול ההפטר?

לא ניתן לחדש רישיון נהיגה או דרכון ויש הגבלה על יציאה מהארץ. נרשמת הגבלה בבנק ישראל ומשכך, לא ניתן להפעיל או לפתוח חשבון בנק. בנוסף, לא ניתן לפתוח עסק חדש. 


מהם התנאים להגשת הבקשה להפטר חובות ?
 • המבקש צריך להיות "חייב מוגבל באמצעים" מעל 4 שנים ברציפות.
 • סה"כ חובות המבקש אינו עולה על 800,000 ₪ (כולל חובות שאינם ברי הפטר וחובות שאינם בהוצל"פ).
 • אף אחד מהחובות אינו עולה לבדו ע"ס של 400,000 ₪.
 • המבקש עומד באופן סדיר בתשלום צו החיוב בתשלומים בהוצל"פ במהלך 3 שנים הקודמות לבקשה.
 
 • אין הליך פשיטת רגל - לא מתנהל הליך פש"ר קיים, לא הוגשה בקשה לפשיטת רגל כנגד המבקש שטרם נדונה ולא היה הליך שהסתיים במהלך חמש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה להפטר.
 • אין נכסים – לחייב אין נכסים משמעותיים שניתן לממש.
 
מסלול ההפטר כולל 5 שלבים:
 
 
ממועד הגשת הבקשה, ההליך עשוי להימשך 6 חודשים לפחות. חשוב להדגיש כי במהלך פרק הזמן הנ"ל, אין עיכוב הליכים והחייב נדרש להמשיך לשלם את צו החיוב בתשלומים שנקבע לו בתיקי ההוצל"פ השונים ו/או לקיים החלטות אחרות שניתנו לו בתיקי ההוצל"פ השונים.
 
חשוב להדגיש כי בשלב הראשון, בהליך לקבלת הפטר, רשם ההוצאה לפועל נדרש להחליט באם יש מקום לפתוח תיק הפטר. ההחלטה בשלב זה, מתייחסת אך ורק לעצם פתיחת התיק ולא באם יש לתת בסופו של יום הפטר. רק אם בסופו של הליך, תאושר הבקשה, יינתן צו הפטר וניתן יהיה למחוק את החובות שצוינו בבקשה.
 
חשוב מאד: בטרם הגשת בקשה, מומלץ לקבל ייעוץ משפטי שכן, ככל שהחייב לא יעמוד בתנאי הסף, הנזק מהגשת הבקשה שעלולה להידחות עלול להיות רב. אישור פתיחת תיק הפטר נעשה לאחר תהליך איסוף מידע על החייב מגורמים שונים כגון רשות המיסים, ביטוח לאומי, חברות סלולר, רשם המשכונות ועוד. ככל שהרשם יחליט שאינו מקבל את הבקשה, המידע הנ"ל עובר לנושים והחייב עשוי למצוא עצמו תחת מתקפת הליכים.
 
בנוסף, ייעוץ משפטי חיוני ביותר לצורך בחינת חלופות, כגון, הסדר חובות וולונטרי, הליכי פשיטת רגל ומגוון בקשות שונות במסגרת ההוצל"פ, כגון התנגדויות, פרעתי, ביטול הליכים, ביטול ריביות והצמדות וכו'.
כך שאם יימצא כי החייב נהג בחוסר תום לב או ניצל לרעה את ההליך או יצר חובות באופן נמהר או נהג במרמה 
 

לקבלת פרטים נוספים וקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות – צור קשר עם משרדנו.
 
 
 
לקוח חייב? אינך יודע מה לעשות ולאן לפנות? מלא פרטיך וניצור קשר בהקדם:
 
שאלות ותשובות »      מהי פשיטת רגל?       מי יכול לבקש פשיטת רגל?       האם פושט רגל יכול לצאת מהארץ לחו"ל ?       האם נכון שכל ההליכים בהוצאה לפועל ובבימ"ש מעוכבים כנגד פושט רגל ?       כמה זמן נמשך הליך פשיטת רגל ?       האם ניתן להגיע להסדר במסגרת הליך פשיטת רגל ?       מהו צו הפטר ?       שאלות ותשובות נוספות...       האם בתהליך פשיטת רגל ניתן לנהל חשבון בנק בסיסי בלי מסגרות,כ.אשראי וצ'יקים?   
 
   **ביום 15.10.15 נכנס לתוקפו תיקון סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז 1967 (תיקון 46)**       **תיקון מס' 47 לחוק ההוצאה לפועל**       **סגירת תיק הוצאה לפועל בשל שיהוי בהליכים**       החלטה בעניין מינוי נאמן בתיק איחוד בהוצאה לפועל       « חידושי פסיקה וחקיקה
 
ש. גרוס חברת עורכי דין  |  S.Gross Law FIirm   |  lawoffices@gross-law.co.il  |  073-390-0090
 
קידום אורגני | קידום אתרים